Menu Đóng

Bảng giá chụp ảnh cưới đẹp TPHCM

Tổng hợp báo giá chụp ảnh cưới phim trường và ngoại cảnh tại Cherry Wedding Studio.

Phim trường Alibaba

6.499.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25x35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Vé vào cổng phim trường

Phim trường L'amour

6.499.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Vé vào cổng phim trường

Phim trường Paris

7.100.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soiree + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo từng trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Vé vào cổng phim trường + Xe di chuyển

Phim trường Vũ Garden

9.499.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng Meka HD cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soiree + 3 Vest + hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo từng trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Xe di chuyển

Album Hàn Quốc tại studio

5.499.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soiree + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo từng trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist

Album đường phố Sài Gòn

5.999.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soiree + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo từng trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Xe di chuyển

Phim trường Long Island

9.499.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soiree + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo từng trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Vé vào cổng phim trường + Xe di chuyển

Ngoại cảnh Hồ Cốc

9.999.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soiree + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo từng trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Xe di chuyển

Ngoại cảnh Đà Lạt

12.999.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soiree + 3 Vest + hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo từng trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Xe di chuyển trong ngày chụp

Ngoại cảnh Vĩnh Hy

14.999.000 vnđ
 • Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×35) hoặc (30x30)
 • Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • Túi xách da đựng album
 • 3 Soiree + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo từng trang phục
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist + Xe di chuyển trong ngày chụp

GÓI 01 HÌNH CỔNG TẠI STUDIO

1.999.000 vnđ
 • 01 Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • 1 Soire + 1 Vest
 • Make-up, làm tóc
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist

GÓI 02 HÌNH CỔNG TẠI STUDIO

2.999.000 vnđ
 • 02 Hình cổng HD Meka cao cấp size (60×90)
 • 5 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • 2 Soire + 2 Vest
 • Make-up, làm tóc
 • Phí đã bao gồm Photographer + Stylist

Bài viết liên quan

0902747353