Menu Đóng

Tổng hợp báo giá chụp ảnh cưới

Tổng hợp báo giá chụp ảnh cưới phim trường và ngoại cảnh tại Cherry Wedding Studio.

Phim trường Gói 1

4.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 2 Soire + 2 Vest
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • Vé vào cổng phim trường
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 20 trang size (25x25)
 • 01 Hình cổng ÉP GỖ cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Phim trường Gói 2

5.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 2 Soire + 2 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • Vé vào cổng phim trường
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album 30 trang công nghệ Hàn Quốc size (25×30)
 • 01 Hình cổng ÉP GỖ cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Phim trường Gói 3

6.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • Vé vào cổng phim trường
 • Xe ô tô đưa đón ngày chụp
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 30 trang size (25×35) hoặc (30x30)
 • 01 Hình cổng HD MEKA cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Phim trường Gói VIP

9.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • Vé vào cổng phim trường
 • Xe ô tô đưa đón ngày chụp
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 30 trang size (25×35) hoặc (30x30)
 • 01 Hình cổng HD MEKA cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn
 • DỊCH VỤ GÓI VIP
 • Dựng CONCEPT riêng từ hoa tươi, bánh ngọt, rượu,...
 • Được chọn dòng váy LUXURY cho ngày chụp

Đường phố Sài Gòn

6.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • Xe ô tô đưa đón ngày chụp
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 30 trang size (25×35) hoặc (30x30)
 • 01 Hình cổng HD MEKA cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Ngoại cảnh Hồ Cốc

9.999.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • Xe ô tô đưa đón ngày chụp
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 30 trang size (25×35) hoặc (30x30)
 • 01 Hình cổng HD MEKA cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Ngoại cảnh Đà Lạt

12.999.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • Xe ô tô đưa đón ngày chụp
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 30 trang size (25×35) hoặc (30x30)
 • 01 Hình cổng HD MEKA cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Ngoại cảnh Vĩnh Hy

14.999.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • Xe ô tô đưa đón ngày chụp
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 30 trang size (25×35) hoặc (30x30)
 • 01 Hình cổng HD MEKA cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Album Hàn Quốc tại Studio gói 1

3.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 2 Soire + 2 Vest
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 20 trang size (25×25)
 • 01 Hình cổng ÉP GỖ cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Album Hàn Quốc tại Studio gói 2

5.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 3 Soire + 3 Vest + Hỷ phục/áo dài/đồ tự do
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup + Stylist
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Album công nghệ Hàn Quốc cao cấp 30 trang size (25×35) hoặc (30x30)
 • 01 Hình cổng HD MEKA cao cấp size (60×90)
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13×18)
 • TẶNG 01 Slide trình chiếu nhà hàng full HD chất lượng cao
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Túi xách da đựng album + Hộp đựng hình lớn

Gói 01 hình cổng tại studio

1.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 1 Soire + 1 Vest
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 01 Hình cổng ÉP GỖ cao cấp size (60×90)
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Hộp đựng hình lớn

Gói 02 hình cổng tại studio

2.499.000 vnđ
 • DỊCH VỤ NGÀY CHỤP
 • 2 Soire + 2 Vest
 • Make-up, làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Ekip gồm: Photographer + Makeup
 • SẢN PHẨM NHẬN ĐƯỢC
 • 02 Hình cổng ÉP GỖ cao cấp size (60×90)
 • TẶNG Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh đã chỉnh sửa
 • TẶNG Hộp đựng hình lớn
 • TẶNG 05 ảnh để bàn Galary ép lụa size (13x18)

Các bài viết khác

...